Намери своя куриер бързо и лесно


Често задавани въпроси

Начало - Често задавани въпроси
Какво е CouriersFinder?

CouriersFinder е уеб платформа за сравнение и заявка на куриерски услуги. Тя предоставя възможност на потребителите си бързо и лесно да сравнят цените на различни куриерски компании и да направят своята заявка към избраната от тях.

Заплащам ли нещо за използването на CouriersFinder?

Не! Услугата, извършвана от CouriersFinder е напълно безплатна за потребителите и  заявката през платформата не оскъпява по какъвто и да е начин цената на куриерските услуги!

CouriersFinder извършва ли доставка на пратки?

Не, CouriersFinder предоставя единствено информационна услуга и лесна връзка между своите потребители и куриерските компании.

До кои дестинации мога да изпращам пратки?

Куриерските компании, представени в платформата CouriersFinder осигуряват доставяне на пратки из цяла България и в множество държави по света.

Какво се случва след като направя заявка?

След като направите заявка чрез CouriersFinder, платформата автоматично изпраща заявката Ви към избрания от Вас куриер. Куриерската компания своевременно ще се свърже с Вас и ще потвърди приемането на заявката Ви.

Има ли някакви ограничения за пратките, които мога да изпратя посредством заявка чрез CouriersFinder?

Единствените ограничения за пратките, заявявани чрез платформата CouriersFinder, са забранените в Чл. 90 и Чл.91 по ЗАКОНА за пощенските услуги вещества и услуги (списъка може да видите тук ), някои други вещества и предмети, посочени в международни договори и местни законодателства (повече информация научете тук), както и някои специфични допълнителни условия на отделните куриерски компании (проверете Общите правила на избраната от Вас куриерска компания).

Кои предмети и вещества са забранени за поставяне във вътрешните и международни пратки?

Забранените в Чл. 90 и Чл.91 по ЗАКОНА за пощенските услуги предмети и вещества са:

  • Наркотични, упойващи, психотропни и отровни вещества; 
  • Оръжие, боеприпаси, пиротехнически изделия, взривни, запалителни или други опасни вещества и предмети; 
  • Противоречащи на нравствените норми предмети; 
  • Предмети и вещества, които поради своето естество или опаковка представляват опасност за живота или здравето на пощенските служители или на други лица или могат да замърсят или повредят други пратки и съоръжения; 
  • Религиозни материали на забранени или нерегистрирани в страната секти и организации; 
  • Движими паметници на културата, за които няма издадено разрешение или сертификат. 
  • В пощенските пратки, с изключение на пратките с обявена стойност, не се допуска поставянето на монети, банкноти, парични знаци, чекове за пътуване, предмети, представляващи ценност за подателя, платина, злато, сребро, обработени или необработени скъпоценни камъни и други ценни предмети. 
  • В международните пощенски пратки, включително тези с обявена стойност, освен веществата и предметите по не могат да се поставят и други вещества и предмети, посочени в международни договори, както и предмети, внасянето или разпространяването на които е забранено в страната на местоназначението. За забраните в отделни страни проверете тук
Мога ли да заявя допълнителни услуги на куриерите, извън тези, попълнени в заявката през CouriersFinder?

При предаване на пратката можете да заявите и допълнителни услуги от избраната куриерска компания, в случай, че тя предлага такива и срещу допълнително заплащане извън сумата от заявката през CouriersFinder.

Какво е наложен платеж?

Наложен платеж е пощенска услуга, при която пратката се доставя на получателя срещу заплащане на определена от подателя сума.

Каква е разликата между тарифно и обемно тегло?

Основната услуга се калкулира на база тарифно тегло на пратката и условията по нейната доставка. Тарифното тегло е реалното или общото обемно тегло на всички колети от една пратка.  Понякога цената на пратката може да зависи от пространството, което тя заема, а не от физическото ѝ тегло. Тогава се изчислява т. нар. Обемно тегло. То се изчислява по следната формула: обща ширина в см х дължина в см х височина в см / 6000 (или 5 000 при някои компани), кг.  

Какво означава "обявена стойност"?

„Обявена стойност” е допълнителна услуга, представляваща отговорността на куриерската компания до размера на обявената от подателя стойност на съдържанието на пратката в случай на загуба, кражба или повреда.  Стойността се доказва с документ за покупка.

Какво представлява "обратна разписка"?

Обратната разписка представлява известие към подателя за доставяне на пратката му.

Към кого да се обърна за рекламация?

За рекламации, свързани с изпратените и/или доставени пратки – обърнете се към избраната от Вас куриерската компания. За повече информация, прочетете Общите правила и Условията за ползване на CouriersFinder.com